Lafting

En typisk stokk som er generert fra «3D-Parameter». Illustrasjonen viser en stokk med normalt laft i hver ende. I midten på stokken er det plassert et blindlaft med svalehalespor.

En bygning tar form. Stokkene lages med «3D-Parameter» og legges på plass i veggen stokk for stokk. Systemet er interaktivt. Du kan åpne og endre en hvilken som helst stokk i bygningen undervegs.

Produksjonslinja kan benytte alle typer stokkprofiler, unntatt sirkulære. Som illustrasjonen viser, kan det være 2 forskjellige stokkhøyder i en og samme vegg. Dette er visuelt sett svært likt tradisjonell håndlafting.

På toppstokken ser vi normale «halvlaft underside» på hver ende. I midten vises et «blindlaft under». På sistnevnte kan buen etter svalehalesporfresen ses i overkant av den tilstøtende stokken.

I etasjeskille kan spor for innfelling av golvåser legges inn. Disse blir automatisk bearbeidet i laftelinja. Sporene kan ha variabel bredde.

Lafteknuten som er blitt vårt varemerke. Vi er veldig stolte over å kunne levere den samme lafteknuten som er benyttet av håndverkere i Norge i mange generasjoner. Denne knuten har bevist sin dugelighet, og er teknisk sett det ypperste som finnes på markedet i dag. Her vist på stokktype med dobbel not og fjær.