Besøksadresse

Her finner du oss:

Besøksadresse:

KS Maskinteknikk

Bjørgen

7387 Singsås 

Postadresse:

KS Maskinteknikk

Knut Storrø

7298 Budalen

Vi er lokalisert midt mellom Trondheim og Røros. Kommer du sørfra over Røros er det bare å følge RV 30 ca. 80 km. Kommer du nordfra må du forlate E6 på Støren og ta av på RV 30. Følg veien i ca. 25 km. 

NB! Fra 1/1-2018 er Lafteteknikk as overdratt til KS Maskinteknikk. All fremtidig produksjon, salg og service inngår i overdragelsen. Vi håper og tror at våre kunder merker minst mulig til denne endringen. Vår intensjon er å føre arven fra Lafteteknikk videre.

 

Kontaktpersoner:

e-post Knut Storrø, daglig leder, 952 20 189 

e-post Odd Einar Helmersen, design/ konstruksjon, 918 42 694