Fra 3D-modell til ferdig laftet bygning

Lafteteknikk AS har lansert systemet «3D-Parameter» som tar alle data fra 3D-modellen direkte over i produksjonsdatabasen til laftelinja. Produksjonslinja kan håndtere stokker opptil 8″ x 11″ med 2 ulike stokkhøyder i samme veggen. Prosessen er helautomatisk. Man velger stokker enkeltvis fra databasen og en kraftig transportklo sørger for å bringe stokken presist til alle funksjoner. Etter bearbeiding trekkes stokken ut til enden på linja og samles opp på en tverrgående buffersone med kapasitet til å samle opp 5 stk.

 Lafteteknikk AS produserer lafteutstyr og maskiner til produsenter av tømmerhus og hytter.
 
 
Ta gjerne kontakt med oss for mer info:
Knut Storrø, 952 20 189,
Daglig leder